Propozice

Termín: sobota 25. května 2024

Ročník: sedmý

Kategorie: Muži / Ženy

Startovné: registrace on-line 100Kč, v den závodu 200Kč

Občerstvení: Zajištěno v cíli závodu a na trati

Program

9:00 – 9:45 registrace

9:45 – 9:55 seznámení s tratí

10:00 start závodu

11:00 vyhlášení výsledků

Mapa

Pravidla závodu Švédská šest a půlka

  • Každý závodník prohlašuje, že startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý, bude se řídit pokyny pořadatele a regulemi závodu.
  • Závodník musí mít upevněné startovní číslo na hrudi, tak aby bylo čitelné.
  • Doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené druhým osobám v ČR.
  • Běžci do 18-ti let, se mohou závodu účastnit pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce.
  • Každý závodník při podpisu registrační listiny prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla závodu, souhlasí s nimi, a během závodu se jimi bude řídit.
  • Závodník souhlasí s použitím video a foto materiálu pořízeného v průběhu závodu a nebude po pořadateli požadovat žádnou kompenzaci.
  • Je povinností každého účastníka informovat organizátory, pokud byli při závodu zraněni.
  • Registrací do závodu dává souhlas v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Pořadatel má právo na zrušení závodu či jeho přerušení z důvodu zásahu vyšší moci, nebo důvodu, který nevznikl ze strany pořadatele (např. živelná pohroma, epidemie), startovné se nevrací.
  • Každý účastník závodu se zavazuje, že bude co nejvíce šetrný k životnímu prostředí. Nebude odhazovat odpadky a bude se pohybovat jen v předem vymezených prostorách.